Công ty TNHH Beesco Vina

KCN Chơn Thành 2, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Quy mô: 5.000 - 9.999
Người liên hệ: Nguyễn Phương Hồng

 

• Được thành lập năm 2015 với 100% vốn từ Hàn Quốc
• Thuộc tập đoàn Beesco, có trụ sở chính đặt tại Busan, Hàn Quốc và 2 nhà xưởng khác ở Indonesia
• Lĩnh vực hoạt động là sản xuất giày thể thao- ASICS thương hiệu Nhật bản

Vị trí đang tuyển