Tìm hồ sơ

Tìm thấy 30,375 hồ sơ nhan vien x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Dệt May
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND
Hà Giang
Gia Lai
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhan Vien Giao Hang
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 7
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hang
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhan Vien Giao Hang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhan Vien Giao Hang
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân viên giao hàng
| Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hang
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân Viên Ngành Dệt May
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hải Phòng

Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng / Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Công Nhân - Nhân Viên Kỹ Thuật - Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 7 năm qua
Nhân viên Dệt may - Da giày
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Thái Bình
hơn 7 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm trên 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm trên 6,5 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm trên 530 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 46
20 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 2,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 300 USD Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10