Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,892 hồ sơ tại An Giang x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND An Giang
Bình Dương
Đồng Tháp
hơn 2 năm qua
Giám đốc bán hàng Miền Hồ Chí Minh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 37
6 năm trên 1,500 USD An Giang
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 3 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
14 năm trên 1,000 USD An Giang
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Quản lý chất lượng; nhân viên;
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND An Giang hơn 4 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng/ASM/ khu vực An Giang - Kiên Giang hoặc Đồng Bằng Sông Cửu Long
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng An Giang
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
4.1 Quản Lý Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Thiet Ke Do Hoa, Tin Hoc Quan Li
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
110 năm 4,0 - 5,0 tr.VND An Giang
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm /Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Quản Lý Nhà Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Nhân viên quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm trên 10,0 tr.VND An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hỗ Trợ Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hóa Phân Tích
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Phiên Dịch Tiếng Thái Lan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Tiếp Viên Hàng Không
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng An Giang hơn 5 năm qua
Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Công Nhân Đóng Gói Thực Phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng An Giang hơn 5 năm qua
Nhân Viên Qc, Qa, Kcs
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng An Giang
Trà Vinh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng An Giang
Đồng Tháp
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Quản Lý kinh doanh,sản xuất
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
6 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Quản trị nhân sự, tư vấn pháp luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 51
20 năm trên 3,000 USD An Giang
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Kế Toán - Accountant, Trợ Giảng - Teacher Assistant, Thư Ký - Secretary, Nhân Viên văn phòng - Officer, Sale admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 8,5 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 5 năm qua
4.2 THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
15 năm trên 20,0 tr.VND An Giang
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng cầu đường, hầm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Quản lý Bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 52
15 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Chuyên viên kỹ thuật, sale, quản lý sản xuất,...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật, thiết kế, bảo trì
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 5 năm qua
PR, Marketting and event manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 48
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
QUẢN LÝ VÙNG/QUẢN LÝ DỰ ÁN/CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Hậu Giang
hơn 5 năm qua
Giám sát bán hàng, Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Kế toán, kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Nhân viên IT, Văn phòng, Văn Thư, Lưu trữ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 3,5 tr.VND An Giang
Cần Thơ
Hậu Giang
hơn 5 năm qua
Team leader / Trainer /Kỹ thuật viên IT/ Nhân viên bán hàng/ Quản Lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 5 năm qua
3.4 KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP, NHÂN VIÊN KINH DOANH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Thư ký kinh doanh, hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 5 năm qua
Giám sát, thủ kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
5 năm trên 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
An Giang
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Logistics, Sales, Customer Service
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 300 - 500 USD An Giang hơn 5 năm qua
Quản lý/ Trưởng Nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
11 năm Thương lượng An Giang
Đồng Tháp
hơn 5 năm qua
Kế toán, tài chính, giao dịch viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng An Giang hơn 5 năm qua
Giám sát bán hàng, Trưởng bộ phận Sales - Marketing, Trợ lý Kinh Doanh, Nhân viên Sales and Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Chuyên viên kỹ thuật, Kỹ sư quản lý chất lượng, quản đốc, chuyên viên kỹ thuật dự án, giám sát sản xuất, kỹ sư bán hàng...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm trên 700 USD Hồ Chí Minh
An Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en Hợp tác với người nước ngoài xây dựng nhà máy điện tận dụng những nguồn rác thải để sản sinh ra nguồn điện.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 48
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
en 3.9 Nhân viên hoặc Giám sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10