Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,388 hồ sơ tại Bắc Giang x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chief accountant; HR manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm trên 45,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
4 tháng qua
Quản lý kho vận
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
Finance manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
14 năm 2,500 - 3,000 USD Hà Nội
Bắc Giang
hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
3.1 Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm trên 1,5 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Kỹ sư cơ khí, quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm trên 12,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Ctác Môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 60
20 năm trên 500 USD Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
3.4 Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN-QUẢN LÍ SẢN XUẤT - QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
8 năm trên 1,500 USD Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Quản lý sản xuất , kỹ thuật sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm trên 500 USD Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh 
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Tiếp Viên Hàng Không
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 7
1 năm Thương lượng Bắc Giang hơn 5 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bắc Giang
hơn 5 năm qua
Kĩ Sư Hệ Thống Thông Tin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Lạng Sơn
hơn 5 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ Thuật Viên Cơ Khí
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bắc Giang
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên QA, QC, KCS, R&D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Bắc Giang hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Cơ khí chế tạo
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên It Phần Cứng / Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
hơn 5 năm qua
6.1 Nhân viên hoàn công, thanh quyết toán công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Hải Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Bắc Giang
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng/ kỹ sư kinh tế xây dựng/ Cầu đường/ Dân dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
TỔ TRƯỞNG Kỹ Thuật SMT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật điện-tự động hoá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật,Quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Hải Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên IT phần cứng/mạng. kỹ thuật viên máy tính. đổ mực máy in
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Quản trị hệ thống, thiết kế và triển khai dự án.
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
14 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
Quảng Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật, Kỹ sư điện - điện tử, Nhân viên quản lý chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kế toán, hành chính văn phòng, QA/QC, nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Bắc Giang hơn 5 năm qua
Nhân viên smt
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên thiết kế , nhân viên lập trình CNC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
19 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10