Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,667 hồ sơ tại Bình Phước x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế Toán bán hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Phước 2 tháng qua
Nhan vien_chuyen vien
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
11 tháng qua
GIÁM SÁT KINH DOANH/THU MUA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 2 năm qua
Nhân viên kế toán, nhân sự, xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 4 năm qua
Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Phước
Bình Thuận
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lập Đơn Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phòng Lab
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thẩm Định Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Bình Phước hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Hồi Nợ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thu Mua Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Bình Phước hơn 5 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Bình Phước
Dak Lak
Dak Nông
hơn 5 năm qua
Quản Lý Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Bình Phước hơn 5 năm qua
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Bình Phước hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí - Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 5
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Bình Phước hơn 5 năm qua
CHUYÊN VIÊN
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Bình Phước hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tiếp Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Ứng tuyển trợ lý hoặc quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
2 năm 7,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Phước
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Kế Toán, Hành Chính Văn Phòng, Thư Kí Trợ Lý
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Phước
hơn 5 năm qua
IT staff, IT support, nhân viên kỹ thuật, quản trị mạng, nhânviênbảo trì
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Kĩ Sư Hóa Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
1 năm 4,5 - 5,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân viên nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
en Sale supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm trên 400 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Là một nhân viên nhân sự kiêm kế toán giỏi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
4 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
3.2 BUỒNG PHÒNG-KHÁCH SẠN,RESORT
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng HC-NS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 56
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân viên QA/QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Vật tư, hành chánh văn phòng, trợ lý,kế hoạch sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Giám sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
en Kế toàn tổng hợp và kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Quản lý hành chính nhân sự, thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân viên hành chánh - văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Quan ly hoac giam sat kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
8 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
Tây Ninh
hơn 5 năm qua
3.1 Nhân viên HCNS, Thu mua, Xử lý nước thải
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Hệ thống điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhân viên Phòng Thí nghiệm, Chuyên viên Vi sinh, QC/QA, KCS, Nhân viên ISO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Nhận dạy Solidwork/Inventer/Mastercam/Cad2D3D...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
7 năm trên 1,000 USD Bình Dương
Bình Phước
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Bình Phước hơn 5 năm qua
Kinh doanh, bán hàng, trình dược
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Chỉ huy trưởng/chỉ huy phó
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
3.2 Thủ kho, Kế Toán kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm trên 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10