Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,729 hồ sơ tại Dak Lak x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý, kiểm soát, trưởng nhóm
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Dak Lak hơn 2 năm qua
Quản lý kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm trên 10,0 tr.VND Dak Lak
Dak Nông
Gia Lai
hơn 3 năm qua
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên thủ kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm trên 5,0 tr.VND Dak Lak hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm- chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Dak Lak
Dak Nông
hơn 4 năm qua
English Teacher, Office Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 4
2 năm Thương lượng Dak Lak hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phòng Lab
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Điều Phối, Giao Nhận
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 6
4 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Nhân Viên Đại Diện Thương Mại
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Bình Phước
Dak Lak
Dak Nông
hơn 5 năm qua
Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 700 - 900 USD Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng Tại Tp. Buôn Ma Thuột
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Dak Lak
Dak Nông
hơn 5 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 9
4 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Giám Sát Bán Hàng Hóa Phẩm Kênh Gt
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Kinh doanh /giám sát/nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Thư kí công trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 6,0 tr.VND Cần Thơ
Dak Lak
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Quản Lý Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
4 năm Thương lượng Dak Lak
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Quản Lý Bộ Phận Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Dak Lak hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh, thị trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Dak Lak
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
3.2 Kỹ thuật viên, Nhân viên bán hàng, Cố vấn dịch vụ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Kế toán, Hành chính văn phòng, Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
Kinh Tế- Đầu tư- Tài CHính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Kĩ sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Bình Định
Đà Nẵng
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Hành chính - Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Tài chính, ngân hàng , tư vấn thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Dak Lak hơn 5 năm qua
Giáo duc - Đào tạo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Trợ Lý Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 5 năm qua
Kĩ thuật công trình ,ksxd
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Dak Lak
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10