Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,608 hồ sơ tại Thanh Hóa x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
4 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Thanh Hóa hơn 3 năm qua
4.3 Giám sát bán hàng, giám sát kinh doanh, Sales Supervisor, SS, ASM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm trên 17,0 tr.VND Thanh Hóa hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
laboratory technician, biotechnology staff, sale staff, R&D staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán/ Trợ lý kiểm toán viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Giám đốc sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
3.2 Quản lý, giám sát, trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
5 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Kỹ sư quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
7 năm trên 550 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Bình Dương
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhà Hàng Khách Sạn
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng - Khu Vực Nội Thành Hà Nội
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Tại Thanh Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Nhân Viên Qa / Qc Kiểm Tra Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Quản Lý Cửa Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán / Kiểm Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
2 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Trợ Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
2 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật, kỹ sư ô tô, nhân viên phụ tùng ô tô
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Kỹ sư giám sát lắp đặt kết cấu thép/lắp đặt đường ống
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Đà Nẵng
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Điện, Giám sát công trình.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Kĩ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 5 năm qua
Kĩ thuật hiện trường, nhân viên lập dự toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Quản lý máy,kĩ thuật viên oto và máy công trình.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
TÌM VIỆC LÀM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Điện Biên
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân viên IT/ Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
5.7 Nhân sự Hành chính - Trợ lý thư kí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Nguyên
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân viên Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
3.1 Chuyên viên Pháp chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10