Nhân viên kế toán kho

công ty tnhh sx tm & dv Lê Trần

Thông tin tuyển dụng

  1. Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Long An ,
  2. Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
  3. Cấp bậc: Nhân viên
  4. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
  5. Mức lương: Dưới 14 tr.VND

 

Mô tả công việc

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho
- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí.
- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
-Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.
- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho.

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất).
- Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định

-Và các công việc do cấp trên chỉ định

Yêu cầu công việc

- Trung cấp chuyên ngành Tài Chính Kế Toán
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Vi tính: Thành tạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
- Làm việc đội nhóm
- Quản lý tốt quỹ thời gian cá nhân
- Kỹ năng lập báo cáo
- Giao tiếp hòa nhã với phòng ban liên quan
- Nhạy bén, tư duy trong công việc mình phụ trách