Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2 hồ sơ ngành nghề Bác sĩ x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên y tế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
sales
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 6 năm qua