Tìm hồ sơ

Tìm thấy 6,511 hồ sơ ngành nghề Bán lẻ / Bán sỉ x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Human Resource Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Giám đốc Kinh doanh/ Giám đốc Điều hành
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 40
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Senior Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Procurement, Supply Chain.
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Supply Chain
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên đào tạo - tuyển dụng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Quản Lý Khu Vực
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
5 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
NV Kinh Doanh - Giám sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: -48
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
hơn 2 năm qua
Merchandiser
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 180,0 - 22,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
5.3 RETAIL MANAGER/ GIÁM ĐỐC TTTM/ GIAM ĐỐC SIÊU THỊ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 51
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Tiền Giang
hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Assisstant Brand Manager
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 13,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên, Trưởng nhóm,
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Cà Mau
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Assistant Trade Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm 800 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Hành chánh - nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 4 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 2,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm 14,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Trade Marketing Supervisor/Team Leader
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm 5,0 - 11,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Trade Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm Kiểm soát nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Sales/Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
International Business Consultant, Admin, HR, Director Assistant
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
RETAIL MANAGER
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
QUẢN LÝ, GIÁM SÁT
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 4 năm qua
Senier Sales Support or Sernier Purchaser
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Area Sale Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Sales Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
4.4 Sales Manager/Director
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
5.0 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
10 năm 25,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 4 năm qua
Giám đốc kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 33
8 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing/Demand planning
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 1,000 - 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
4.3 Giám sát Kinh doanh, Nhân viên Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Toàn quốc
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh, tư vấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
quản lý cửa hàng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Manager/ Director
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.4 Sales manager
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Kinh doanh/ Marketing
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 42
17 năm 1,500 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Dak Lak hơn 5 năm qua
Purchasing Officer, Merchandiser, Product
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Senior Merchandiser - Brand Executive
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.1 Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
10 năm 2,500 - 3,500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa hàng phó/Thu ngân
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 25
3 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.4 Category Manager/ Purchasing Manager/ Merchandising Manger
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản Lý Cấp Trung
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
Thừa Thiên- Huế
hơn 5 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Assistant brand manager, brand executive, trade marketing executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 600 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.2 Marketing Manager
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm 16,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10