Tìm hồ sơ

Tìm thấy 7,191 hồ sơ ngành nghề Bất động sản x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
127 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 ngày qua
Quản lý tòa nhà / Quản lý vận hành
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Trưởng, phó nhóm/ Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hải Phòng
1 tháng qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 52
27 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
19 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tháng qua
Project Management
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 35
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
4 tháng qua
Trưởng phòng Kiến trúc và quy hoạch, Kiến trúc và quy hoạch, Quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Giám Đốc điều hành
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 50
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Nhân viên - Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
9 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 1 năm qua
Giám đốc tài chính/Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên Quy hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
1 năm under 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Chuyên viên điều phối dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
10 năm trên 2,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Senior Architect
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm 900 - 1,200 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chief Accountant/ Finance Manager/ Finance Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm 1,800 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Hỗ trợ KD/ Điều phối thống kê/ Kế toán viên/ Giao dịch viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Thẩm định, quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
15 năm trên 600 USD Hà Nội
Quảng Ninh
Thái Nguyên
hơn 3 năm qua
4.1 Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
12 năm trên 10,0 tr.VND Cần Thơ hơn 3 năm qua
Giám đốc kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 44
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.7 Nhân viên Quản lý dự án / Trưởng nhóm giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
10 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
hơn 3 năm qua
Quản lý/chuyên viên thu mua, cung ứng, vật tư - Lĩnh vực cầu đường, xây dựng nhà
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm trên 800 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Trưởng/Phó phòng (nhóm). Giám sát thi công và hoàn thiện công trình.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
14 năm trên 15,0 tr.VND Bình Định hơn 3 năm qua
Marketing Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
7 năm 1,000 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
QUẢN LÝ/ TRỢ LÝ/ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh
Long An
hơn 4 năm qua
Giám đốc Pháp lý dự án BĐS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 49
20 năm trên 60,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Sales
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trợ lý, Nhân viên Hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Ky su kinh te xay dung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
15 năm 1,000 - 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Engineer ( Infrastructure : Traffic - Rain + Waste Water - Leveling systems)
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Chánh Văn phòng/Thư ký HĐQT/Thư ký Ban TGĐ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ sư quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
7 năm trên 550 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
GIÁM SÁT VÙNG/ TRƯỞNG DỰ ÁN/ GIÁM ĐỐC.
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
5 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Customer Service/Assistant Property Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
tourism staff
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Trưởng phó phòng/trưởng bộ phận thẩm định tài sản
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 4
2 năm Thương lượng Dak Lak hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Khu Vực Miền Bắc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Tư Vấn, Nhân Viên Kinh Doanh.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản Lý Cửa Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Business Development, Investment Analyst, Finance
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10