Tìm hồ sơ

Tìm thấy 4,543 hồ sơ ngành nghề Dệt may x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng- Phát Triển Mẫu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Bình Dương 2 tháng qua
Nhân viên thiết kế rập
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tháng qua
Nhân viên HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
design, R and D department
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Bình Dương hơn 2 năm qua
Merchandiser & International Business Coordinator
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
7 năm 800 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
MERCHANDISER, KẾ HOẠCH, KINH DOANH, VĂN PHÒNG
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 4 năm qua
Nhân viên thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Audit/Accountant/Financial
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 12,000,000 - 15,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
9 năm 900 - 1,300 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên IE - Quy Trình, Định Mức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Bình Dương hơn 4 năm qua
Social compliance auditor
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
5 năm 700 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing/MR Staff
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Rập
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Bình Định hơn 4 năm qua
Merchandiser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
3 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 4 năm qua
Merchandiser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kcs
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qa / Qc / Merchandise
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Nam Định hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Rập Hàng Thun (Phần Mềm Gerber)
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Merchandiser
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Subcontractor Manager - Qa Technician - Dev.Merchandiser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Ra Rập
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Rập, Nhảy Size
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Merchandise
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hải Dương hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Rập
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Rập Công Nghiệp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kcs
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thiết Kế Thời Trang
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 4 năm qua
Thiết Kế Thời Trang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Quản Lý Ngành Dệt May
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 4 năm qua
Nhân Viên QA/QC/Quản lý đơn hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Merchandiser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 4 năm qua
Giám Đốc Sản Xuất
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 52
5 năm Thương lượng Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 4 năm qua
Merchandiser Làm Việc Tại Hóc Môn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Production Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 44
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua Sản Phẩm Thời Trang
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Rập
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10