Tìm hồ sơ

Tìm thấy 36,616 hồ sơ ngành nghề Hành chính / Thư ký x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
127 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 ngày qua
KẾ TOÁN THUẾ/KẾ TOÁN TỔNG HỢP
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
3 năm Thương lượng Bình Dương 2 tuần qua
Nhân viên hành chính/trợ lý/lễ tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 5,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương 1 tháng qua
Sale Admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Human Resource Personnel
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 12,5 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Nhân Viên Pháp Lý/ Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Phú Yên
2 tháng qua
Sale admin
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm 9,0 - 11,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân Viên hồ sơ thanh toán công trình
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân viên Hành chính Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
8 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Admin, data entry
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Trợ lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
Operation Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Officer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm 7 - 8 USD Hồ Chí Minh 4 tháng qua
HR staff/Administrator/Clerical position
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Merchandiser , Assistant , Sourcing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm 700 - 1,000 USD Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Work in Hospitality, IT, Banking or Pharmaceutical
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Nhân viên văn phòng / Chăm sóc Khách hàng/ Nhân viên nhập dữ liệu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
3 năm 8,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Government Relation, Executive Assistant, Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
10 năm 1,200 - 1,500 USD Hà Nội 10 tháng qua
Nhân viên Hành Chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Kế toán viên, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
7 năm 11,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Nhân viên - Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
9 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 1 năm qua
Nhân viên văn phòng, kho vân
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 1 năm qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
9 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Admin/ Secretary
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm 13,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
hơn 2 năm qua
Trợ lý Giám đốc
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Khánh Hòa hơn 2 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Trợ lý; Giám Sát; Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
2 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Administrative/ Document Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 2 năm qua
Biên phiên dịch tiếng Trung
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Interpreter & Translator / Administrative Personnel / Personnel recruitment / Assistant/ Trainer
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm 600 - 700 USD Hà Nội hơn 2 năm qua
Sales Admin Manager, Operation Manager, Business Development Assistant, Sales Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
11 năm 1,500 - 1,800 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
Admin manager- Sales Admin manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán, Trợ lý, Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
10 năm 8,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên Hành chính, Chuyên viên quản lý hệ thống thông tin khách hàng, Chuyên viên điều phối đào tạo
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
6 năm 11,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Bộ phận Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên hành chánh văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên C&B
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
11 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Phú Thọ hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Human Resources
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10