Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,487 hồ sơ ngành nghề Nội ngoại thất x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 55
35 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân Viên hồ sơ thanh toán công trình
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Thiết kế nội thất
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Trưởng nhóm/ Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Nam Trung Bộ
KV Tây Nguyên
3 tháng qua
QC Staff - Office Staff - Manager Assistant - Interpreter
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
12 năm 700 - 900 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Manager
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 33
5 năm 1,200 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Giám đốc bán hàng Miền Hồ Chí Minh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 37
6 năm trên 1,500 USD An Giang
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 3 năm qua
Thiết Kế Nội Thất/Trưởng Nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm trên 650 USD Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
Toàn quốc
hơn 3 năm qua
Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm 10,0 - 14,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
3.8 Trưởng phòng Quản Lý Thiết Kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm trên 950 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
3.7 Giám đốc, giám đốc chi nhánh, giám đốc vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 46
19 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Trưởng/Phó phòng (nhóm). Giám sát thi công và hoàn thiện công trình.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
14 năm trên 15,0 tr.VND Bình Định hơn 4 năm qua
3.7 Nhân viên thư ký, hành chính nhân sự văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám sát chủ đầu tư
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm 1,000 - 1,200 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật thiết kế đồ gỗ, nhân viên thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 6,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.9 Giám Sát - Quản Lý Dự Án ( F&B )
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kĩ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
8 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kiến Trúc Sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Họa Viên Kiến Trúc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Kiến Trúc Sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thiết kế - giám sát thi công nội ngoại thất
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Kiến Trúc Sư Thiết Kế Và Triển Khai Hồ Sơ, Bản Vẽ Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kiến Trúc Sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Thiết Kế Nội Thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Giám Sát Thi Công Dân Dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Họa Viên Kiến Trúc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Marketing Online
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Dự Toán / Kỹ Sư Qs
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Công Trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Hoạ Viên Kiến Trúc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kiến Trúc Sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên thiết kế nội thất
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ sư hiện trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Marketing Executive - Account Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 5 năm qua
Trưởng nhóm thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 999 - 1,500 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
en Interior Design
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 600 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản Lý Sản Xuất/ Trợ Lý Giám Đốc sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Đô Thị
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Thiết kế nội thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm trên 400 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10