Tìm hồ sơ

Tìm thấy 12,419 hồ sơ ngành nghề Sản xuất / Vận hành sản xuất x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Mechanical; Technical; Project; Factory; Manufacture
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
2 tuần qua
Nhân viên Thủ Kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Quản lý sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
IE / LEAN
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Technical Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
1 tháng qua
Senior Recruitment Consultant; HRBP
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
2 tháng qua
Petroleum Engineer, Field Engineer, Production technical, Engineering
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 400 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
2 tháng qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
16 năm 16,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Quản lý/Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
en PRODUCTION MANAGER
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
6 năm 1,500 - 3,000 USD Bình Dương 4 tháng qua
Giám đốc/CEO
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 43
1 năm 3,000 - 5,000 USD Hà Nội 4 tháng qua
- Nhân viên QA, QC, KCS, R & D, sản xuất, quản lý chất lượng....
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Bến Tre
Long An
Tiền Giang
4 tháng qua
Program Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
Assistant section manager .Production planner .Dealer manager. Warehouse supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
13 năm Thương lượng Đà Nẵng 5 tháng qua
PLANT MANAGER
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 66
42 năm 2,500 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
6 tháng qua
Project Manager / Factory manager / Product Development
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
26 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
7 tháng qua
Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 66
41 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
8 tháng qua
Tố trưởng - Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
10 tháng qua
Nhân Viên An Toàn Lao Động- HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 2 năm qua
Giám Đốc Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 43
10 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Supervisor/Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 2 năm qua
Nhân viên HSE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
kế hoạch sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 7,0 - 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Trưởng/phó phòng
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 2 năm qua
Manufacturing management/ Logistics
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
3.5 Trưởng Phòng Kế Hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm 20,0 - 22,0 tr.VND Bình Dương hơn 3 năm qua
Human Resources
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Food Industrial Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm 12,0 - 16,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Technician
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Service engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
GENERAL ACCOUNTANT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 500 - 650 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
SALES ADMIN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thủ kho - quản lý kho
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm 8,5 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Site Engineer / Project Engineer, Production Engineer / Supervising Engineer, Purchasing Staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Senior Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cơ điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Mechanical Engineer - Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 600 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Giám đốc sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 35
9 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
3.2 Kế hoạch sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
3.8 Maintenance, Facility, Production engineer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
KẾ TOÁN TRƯỞNG-KIỂM SOÁT NỘI BỘ
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm bảo trì
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
Quản lý điều hành
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 58
29 năm 13,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
Planing Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10