Tìm hồ sơ

Tìm thấy 104 hồ sơ ngành nghề Thời trang x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Human Resource Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Content Writer | Content Marketing | Editor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Sales Admin Manager, Operation Manager, Business Development Assistant, Sales Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
11 năm 1,500 - 1,800 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Merchandiser
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 180,0 - 22,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Assistant/ Officer/ Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên thiết kế thời trang. Thiết kế, tạo mẫu rập. May mẫu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm trên 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.7 Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
14 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thiết kế thời trang
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên - Mạc Đỗ Hoàng Dương
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên bán hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
3.2 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH THỜI TRANG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh, Quản lý dự án NCTT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
CTV người mẫu ảnh , Bán thời gian
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Thiết Kế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Phụ Trách Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Quản lý, trợ lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Purchasing Officer, Merchandiser, Product
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Senior Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Senior Merchandiser - Brand Executive
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý cửa hàng, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Quản lý showroom, quản lý nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Giam sát hệ thống bán sỉ & bán lẻ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
11 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Hành chính/ kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý giám sát bán hàng, cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en 3.6 Merchandiser, Assistant Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý bán hàng / Quản lý chuổi hệ thống bán hàng / Chuyên viên tuyển dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Quản lý bán hàng/cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Assistant brand manager, brand executive, trade marketing executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 600 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.7 Thư ký - Trợ lý, Chuyên viên chăm sóc khách hàng, Chuyên về lĩnh vực thời trang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Thư ký văn phòng - Trợ lý giám đốc
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Điều hành kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Rập.nhảy Size
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bến Tre
hơn 5 năm qua
4.3 Trưởng phòng Nhân sự/Giám đốc Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Cộng tác viên biên dịch , Hành chính văn phòng hoặc merchandiser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Nhân viên PR Marketing, Sales admin, Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kinh doanh, marketing, trợ lý, quản lý SR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Merchandise/Marketing Leader (Fashion)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý kinh doanh/ Quản lý Chuỗi Bán Lẻ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Trưởng phòng Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm trên 20,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên bán hàng,leader bán hàng thời trang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên thiết kế trang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Ứng tuyển vị trí giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
6 năm trên 8,0 tr.VND Nam Định hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3