Tìm hồ sơ

Tìm thấy 8,224 hồ sơ ngành nghề Thu mua / Vật tư x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Sale Admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Chief Accountant, Finance Manager,
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
13 năm 1,500 - 3,000 USD Đồng Nai 2 tháng qua
3.5 Thu mua. Kinh doanh. Tiếng trung. Tiếng hoa
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Merchandiser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
PURCHASING STAFF
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nước Ngoài
4 tháng qua
Merchandiser , Assistant , Sourcing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm 700 - 1,000 USD Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Quản lý thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
Purchasing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
3 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 9 tháng qua
GIÁM SÁT KINH DOANH/THU MUA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
11 tháng qua
Nhân viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
3 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Bình Dương hơn 2 năm qua
F&B, Event, Hotel Resort, Tourist
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Buyer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND An Giang
Bình Dương
Đồng Tháp
hơn 2 năm qua
Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Trưởng Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Nhân viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 12,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Purchasing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Kế toán, Trợ lý, Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
10 năm 8,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Supply Chain Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
18 năm 3,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Bộ phận Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
SALES EXCUTIVE OFFICER
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Merchandiser
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 180,0 - 22,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
en Chuyên viên Thu Mua/Mua hàng/Supply chain/Purchasing/Procurement
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm 700 - 800 USD Hồ Chí Minh
Ninh Thuận
hơn 2 năm qua
Kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
SUPPLY CHAIN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Purchasing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Quản lý mua bán hàng, Kiếm toán, Suppy Chain
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sale Admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 6,000,000 - 8,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính mua hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, VẬT TƯ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 7,5 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing senior position
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Supply chain: purchasing (procurement/merchandising), import-export, warehouse, logistics
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Site Engineer / Project Engineer, Production Engineer / Supervising Engineer, Purchasing Staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Team leader Import- Export / Purcharsing
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm 600 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên thu mua- XNK, sales admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm 600 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing staff, inventory accounting
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Đồng Nai hơn 4 năm qua
Area sale manger
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
5 năm 800 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Accounting and internal controller
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
9 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Administrative Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Chuyên viên Cung ứng vật tư
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Sale engineer / Buyer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu- Nhân viên thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 11,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Purchasing/MR Staff
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10