Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,848 hồ sơ ngành nghề Tổ chức sự kiện x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên Marketing, Event Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Sales team leader
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm Thương lượng Lâm Đồng 11 tháng qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên Hành chính, Chuyên viên quản lý hệ thống thông tin khách hàng, Chuyên viên điều phối đào tạo
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
6 năm 11,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Marketing Executive / Event Planner
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sales
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Junior event executive, English teacher, teacher assistant, flight attendance
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.6 NHÂN VIÊN MARKETING
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Tour Guide
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 23
1 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 9,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Sales Support / Consultant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thực tập Nhân sự/ Tuyển dụng/ Truyền thông nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Chuyên viên Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
8 năm 18,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên social media/ Nhân viên event/ Nhân viên marketing/ Graphic Designer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Markeitng/ Pr executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính, Nhân Sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Long An hơn 4 năm qua
Freelancer về PR-marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chính Nhân sự, Sale Admin, Chăm sóc Khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân viên Marketing, trợ giảng tiếng Anh, Trợ lý,, Kế toán,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hải Phòng
Nam Định
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Tổ chứ c sự kiện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Phiên dịch tiếng Trung; Trợ lý Thu mua- Kinh doanh;Nhân viên Sự kiện-Marketting
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Nhân viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 4 năm qua
Truyền thông, Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Quản lý dự án, tổ chức sự kiện, tổ chức khảo thí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.2 Trưởng nhóm/ Phụ trách Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Hành chính văn phòng, tổ chức sự kiện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Nhân viên truyền thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh, Quản lý dự án NCTT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Biên tập viên, viết nội dung và quản trị website
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên bán thời gian
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên tổ chức sự kiện, saleonline, saleman, marketing online
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Brand & Communications Specialist
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en HR Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.6 administrative/clerical, marketing, event planning, customer service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.2 Event Executive/Producer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Lễ Tân, Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng, Nhân Viên Sales
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Senior Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Account Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Administrative
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Marketing Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý Sự kiện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
14 năm trên 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10