Tìm hồ sơ

Tìm thấy 11,420 hồ sơ tại Bà Rịa - Vũng Tàu x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên điều tra cao cấp
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hôm nay
IT Software Technical Consultant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Định
3 tháng qua
Petroleum Engineer, Field Engineer, Production technical, Engineering
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 400 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
4 tháng qua
en Quan ly xuat nhap khau
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Định
5 tháng qua
Planning/ Project Controls, Risk
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 51
25 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
5 tháng qua
Project Manager / Factory manager / Product Development
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
26 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
8 tháng qua
Giám đốc
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: -47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
9 tháng qua
Chuyên viên CNTT
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
11 năm 18,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 2 năm qua
Administrative/ Document Controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 2 năm qua
Accounting and Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
12 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 2 năm qua
Trưởng/phó phòng
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 2 năm qua
làm việc quản lý và cài đặt mạng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 2 năm qua
en Engineer, Team Leader, Supervisor
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
pháp lý
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 3 năm qua
Human Resources
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
11 năm trên 6,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 3 năm qua
4.4 Sales Admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm trên 12,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
GENERAL ACCOUNTANT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 500 - 650 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm trên 6,5 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Kỹ sư Giám sát Xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
7 năm trên 7,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
9 năm trên 1,500 USD Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
10 năm trên 360 USD Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
3.7 Quản lý dự án/Giám sát trưởng/Kỹ sư trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm 25,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm 12,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Giám sát M&E
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Sale engineer / Buyer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Planing Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cơ khí, phòng kỹ thuật.
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Process Engineer/ Chemical Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Soát Vé / Giữ Quầy Đồ
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Phó Phòng Kế Hoạch Cung Ứng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Cơ Điện Tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Quản Lý Cửa Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Dược Sĩ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
English Teacher
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Receptionist / Lễ Tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bảo Trì
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hỗ Trợ Công Nghệ Thông Tin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh / Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 4 năm qua
Trưởng đại diện cho một thương hiệu tại Thái Nguyên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 35
8 năm trên 2,000 USD Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10