Tìm hồ sơ

Tìm thấy 7,217 hồ sơ tại Bắc Ninh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
IT manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
10 năm 1,500 - 2,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
3 tháng qua
Chief accountant; HR manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm trên 45,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
4 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Bắc Ninh 8 tháng qua
Quản lý kho vận
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
Supervisor/Assistant Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
3.1 Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
15 năm trên 1,5 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Quản lý , trưởng bộ phận
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm trên 400 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Kỹ sư cơ khí, quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm trên 12,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 3 năm qua
Kỹ sư lập trình/Kỹ sư tự động hóa/Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm trên 800 USD Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Ctác Môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 60
20 năm trên 500 USD Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm trên 500 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
3.4 Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên cao cấp/Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm trên 850 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm trên 650 USD Hà Nội
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
3.1
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm trên 500 USD Bắc Ninh hơn 4 năm qua
Giám đốc sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 40
15 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Director Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN-QUẢN LÍ SẢN XUẤT - QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
8 năm trên 1,500 USD Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Purchasing senior position
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Quản lý sản xuất , kỹ thuật sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm trên 500 USD Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
3.8 Maintenance, Facility, Production engineer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 4 năm qua
nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 4 năm qua
Kỹ sư quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
7 năm trên 550 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
15 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán, Hỗ trợ sản xuất, Bán hàng, Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
IT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Bắc Ninh
Hưng Yên
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Bắc Ninh
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Tổ Trưởng Sản Xuất
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kcs
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Giám Đốc Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
3 năm Thương lượng Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tester
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Kĩ Sư Cơ Điện Tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên R&d, Qa / Qc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Kĩ Sư Smt
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kĩ Thuật Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 8
5 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10