Tìm hồ sơ

Tìm thấy 32,903 hồ sơ tại Đồng Nai x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kiểm soát tuân thủ, Kiểm soát nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
11 giờ qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
6 năm Thương lượng Đồng Nai 1 tuần qua
QA staff, QC staff, management trainee, Process Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tuần qua
Plant Director
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 38
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tuần qua
Production Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tuần qua
Quản lý/Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
7 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tuần qua
Quản lý sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
IE / LEAN
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Trưởng nhóm/Giám sát/Chuyên viên nhân sự Tiền lương
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Project Manager / Construction Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Đồng Nai 3 tháng qua
Electrical
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
15 năm 1,400 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
3 tháng qua
Leader/Supervisor/Assistant/Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Nhân Viên Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 52
27 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
NHÂN VIÊN QA, ISO, KIỂM NGHIỆM VIÊN VI SINH
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
en Head of Finance & Accounting department
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
16 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
4 tháng qua
en Logistics Coordiantor/ Logistics Warehouse staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
Chief Accountant, Finance Manager,
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
13 năm 1,500 - 3,000 USD Đồng Nai 4 tháng qua
Senior Recruitment Consultant; HRBP
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
Petroleum Engineer, Field Engineer, Production technical, Engineering
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm 400 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
4 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Đồng Nai 4 tháng qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
16 năm 16,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
5 tháng qua
Accounting manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
12 năm Thương lượng Đồng Nai 5 tháng qua
Program Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
6 tháng qua
R&D position
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
6 tháng qua
Tố trưởng - Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
11 tháng qua
HRM
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên Nhân sự Tiền lương
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 2 năm qua
TEAM LEADER FURNITURE
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
15 năm 15,0 - 17,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
9 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Giám Đốc kinh doanh vùng( RSM)
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 2 năm qua
Nhân viên QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Nai hơn 2 năm qua
Giám Đốc Tài Chính
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 43
10 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 7,5 - 8,0 tr.VND Đồng Nai hơn 2 năm qua
Planning Specialist/Planning
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Bình Định
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên Kế Hoạch Sản Xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 2 năm qua
Nhân Viên R&D, QA, QC, Kiểm Nghiệm Vi Sinh, Kiểm Nghiệm Hóa Sinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
en Engineer, Team Leader, Supervisor
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
4.2 Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
20 năm 1,300 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
4.2 Finance/Accounting Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Human Resources
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Internal audit / Finance Analyst / Management Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
8 năm 18,000 - 2,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 3 năm qua
Nhân viên Pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm trên 8,000,000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 12,0 tr.VND Đồng Nai hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm trên 1,500 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
12 năm trên 1,000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10