Tìm hồ sơ

Tìm thấy 4,811 hồ sơ tại Hải Phòng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hải Phòng 1 tháng qua
Trưởng, phó nhóm/ Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hải Phòng
3 tháng qua
Interpreter and Translator of English or Teacher of English
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 2 năm qua
Kỹ sư bảo trì
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 350 - 450 USD Hải Phòng hơn 2 năm qua
Nhân Viên Fulltime
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
hơn 2 năm qua
QA Manager or Operations Manager
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 38
13 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 2 năm qua
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
4 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 3 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 6,000,000 USD Hải Phòng hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm trên 750 USD Hải Phòng hơn 3 năm qua
3.7 Giám đốc, giám đốc chi nhánh, giám đốc vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 46
19 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
7 năm trên 350 USD Hải Phòng hơn 4 năm qua
Quản lý điều hành, kiểm định chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Tìm việc kế toán trưởng,tổng hợp bán thời gian trọn gói tại Hải Phòng.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
13 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán/ hành chính văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Supply chain management, logistics, Russian customs, Sales Russia
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
6 năm 2,000 - 3,000 USD Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân viên quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm trên 10,0 tr.VND Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Cán bộ kỹ thuật, giám sát kỹ thuật, tư vấn giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Khu Vực Miền Bắc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng, Điện thoại viên chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm trên 6,0 tr.VND Hải Phòng hơn 4 năm qua
Kĩ Sư Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 7
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Địa Chất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Điện Biết Tiếng Nhật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Phòng Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Telesale
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Quản Lý Dự Án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
4 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh, hành chính văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Tìm việc tại Hải Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
Nhân Viên Cơ Khí, Sửa Chữa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Cước Vận Tải Nội Địa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10