Tìm hồ sơ

Tìm thấy 310 hồ sơ tại KV Nam Trung Bộ x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng nhóm/ Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Nam Trung Bộ
KV Tây Nguyên
4 tháng qua
Chuyên Viên Kế toán Quản Trị, Kế toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm trên 700 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
KV Nam Trung Bộ
hơn 3 năm qua
Restaurant Manager, F&B Manager, Catering Manager, Base Camp Manager, Camp Boss
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
19 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
hơn 4 năm qua
3.1 Giám đốc điều hành, Giám đốc nhà máy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 53
20 năm Thương lượng Ninh Thuận
KV Nam Trung Bộ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 4 năm qua
Xây dựng - Giao thông vận tải
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
18 năm trên 1,000 USD Đà Nẵng
Quảng Nam
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
kỹ sư
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Quản Lý Cấp Trung
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
Thừa Thiên- Huế
hơn 5 năm qua
Công việc ổn định, có thu nhập.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm trên 1,000 USD Hà Tĩnh
Nghệ An
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Giám Đốc Bán hàng khu vực; Trưởng phòng bán hàng khu vực (ASM)
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
11 năm Thương lượng Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 5 năm qua
Quan Ly Ban Hang Khu Vực Mien Trung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Quản lý - Điều Hành hoặc Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
en 4.8 Digital Artist // Digital Mediator
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
4.1 Quản lý Cấp Cao
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
7 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
en 4.0 Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
KV Bắc Trung Bộ
hơn 6 năm qua
KCS . LAB . Nhân Viên Vận Hành (Operition Technical) . Nhân Viên Phòng Trung Tâm Điều Khiển (Controll Room Technical)
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 5,5 - 6,0 tr.VND KV Nam Trung Bộ
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân viên KD/ Quản lý/Giám Sát Thị Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 10,0 tr.VND KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Phó giám đốc
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 2,5 - 3,0 tr.VND KV Nam Trung Bộ
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Dự Án Thực Phẩm.Quan he doi ngoai, Kinh doanh.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
3.3 Quản Lý Vùng / Khác
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
6.5 Are Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
en Kỹ sư Điện tử- Viễn thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Quảng Nam
Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
3.9 Kỹ sư Xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
KV Bắc Trung Bộ
hơn 6 năm qua
en KỸ SƯ THI CÔNG, THIẾT KẾT CÔNG TRÌNH, GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
Giám Sát Bán Hàng KV Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Lâm Đồng
KV Nam Trung Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 6 năm qua
en 3.4 Marketing/Market Research
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
4.2 Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -46
19 năm Thương lượng Quảng Ngãi
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
3.6 Quản lý - Giám sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Quảng Nam
Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
en 4.8 DM, AM,or RSM in central and Highlands.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -48
12 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
KV Bắc Trung Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 6 năm qua
en 8.1 Quản Lý Kinh Doanh Vùng, Miền/ Trưởng Kinh Doanh Vùng/ Miền
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
16 năm Thương lượng KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 6 năm qua
en 4.8 ASM, DM or RSM central and highlands
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -48
12 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
KV Bắc Trung Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 6 năm qua
nhân viên thu mua vật tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Ky su M&E
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
9 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Giam doc san xuat/Giam doc dieu hanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
10 năm 20,0 - 30,0 tr.VND KV Tây Nguyên
KV Nam Trung Bộ
KV Đông Nam Bộ
hơn 6 năm qua
en 4.5 Sales/Business Development Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
11 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhân viên,trưởng khu vực,trưởng phòng kinh doanh,hoặc có thể là giám đốc quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
Nghệ An
hơn 6 năm qua
4.3 Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (ASM)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
11 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
en 8.1 Ky su co khi, QA/QC, Project Management
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
8 năm 1,200 - 6,000 USD KV Nam Trung Bộ
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Định
hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Đấu Thầu, QS, QLDA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm 10,0 - 15,0 tr.VND KV Nam Trung Bộ
KV Đông Nam Bộ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Network Administrator
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
4 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên Marketing, giám sát khu vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
8 năm Thương lượng KV Tây Nguyên
KV Nam Trung Bộ
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
KSXD:Thiet Ke - Giam Sat-Thi Cong
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
Phú Yên
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Kỹ sư thi công, thiết kế công trình cầu đường hoặc công trinh xây dựng dân dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ hơn 6 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
Quản lý khu vực
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 6 năm qua
3.3 Giám Sát Kinh Doanh/Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
3.6 Giám đốc kinh doanh / Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
6 năm 15,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
Kỉ Sư /nhân viên Quản Lý Chất Lượng, Kỉ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 6 năm qua
nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Nam Trung Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7