Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,082 hồ sơ tại Nam Định x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 2 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
12 năm trên 650 USD Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
hơn 3 năm qua
Giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 38
10 năm trên 10,000 USD Hà Nội
Nam Định
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lí Chất Lương
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 4 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
Nam Định
hơn 4 năm qua
Phiên Dịch Tiếng Nhật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 12
2 năm Thương lượng Nam Định hơn 4 năm qua
Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Nam Định hơn 4 năm qua
Thủ Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Nam Định hơn 5 năm qua
Giáo Viên Môn Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Nam Định
Thái Bình
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
3 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hải Phòng
Nam Định
Ninh Bình
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí Ô tô/ Nhân Viên Sửa Chữa/Cố Vấn Dịch Vụ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Giám sát khu vực , giám đốc bán hàng khu vực,trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
15 năm trên 1,500 USD Hà Nội
Nam Định
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng dân dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 5 năm qua
Quản lý giám sát, nhân sự, hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Nam Định
Ninh Bình
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Nhân viên marketing offline - tổ chức sự kiện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
hơn 5 năm qua
Giám sát bán hàng, Sale admin, Trade Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 5 năm qua
Nhân viên y tế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng, Trợ lý, Giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
hơn 5 năm qua
Kế toán, nhân sự, ....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Nam Định
Ninh Bình
hơn 5 năm qua
Hành chính văn phòng, thư kí, đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Hành Chính Văn Phòng, kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
hơn 5 năm qua
Kỹ sư thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
hơn 5 năm qua
Kế toán bán hàng, Hành chính Văn phòng, Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Kế Toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 5 năm qua
Trưởng nhóm Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm trên 12,0 tr.VND Nam Định hơn 5 năm qua
Chuyên viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm trên 4,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 5 năm qua
en Site engineer, QA/QC ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
hơn 5 năm qua
Kỹ sư HSE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
Nam Định
hơn 5 năm qua
Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
Thái Bình
hơn 5 năm qua
en Cán bộ hồ sơ hoàn công thanh quyết toán, hiện trường, quản lý dự án/Documents manage,site manage
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
Thái Bình
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
Ninh Bình
hơn 5 năm qua
Kỹ sư thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hải Phòng
Nam Định
Ninh Bình
hơn 5 năm qua
Kĩ sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
hơn 5 năm qua
Kế Toán, Thu Ngân..
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 5 năm qua
- Kế toán - Hành Chính Văn Phòng - Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 5 năm qua
Chuyên viên nhân sự, hành chính nhân sự tổng hợp.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Nam Định
hơn 5 năm qua
Tín dụng ngân hàng, nhân viên kinh doanh, hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Nam Định
Ninh Bình
hơn 5 năm qua
Hành chính văn phòng, nhân viên nhân sự, Chăm sóc khách hàng, Thư kí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10