Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,366 hồ sơ tại Tiền Giang x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Tiền Giang 3 tháng qua
Giám Sát Bán Hàng Vùng (ASM) Hồ Chí Minh Và Khu Vực Miền Tây
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Bến Tre
Long An
Tiền Giang
4 tháng qua
- Nhân viên QA, QC, KCS, R & D, sản xuất, quản lý chất lượng....
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Bến Tre
Long An
Tiền Giang
6 tháng qua
Lễ tân / Biên dịch viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
Chuyên Viên, Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Long An
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
Manufacturing management/ Logistics
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 3 năm qua
5.3 RETAIL MANAGER/ GIÁM ĐỐC TTTM/ GIAM ĐỐC SIÊU THỊ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 51
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Tiền Giang
hơn 3 năm qua
4.9 Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm trên 7,000,000 USD Long An
Tiền Giang
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Bến Tre
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Tiền Giang hơn 4 năm qua
Nhân Viên Giao Nhận - Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bạc Liêu
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
Giám Sát Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Tiền Giang hơn 5 năm qua
Trưởng / Phó`phòng Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Bến Tre
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Quản Lí Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Bến Tre
Đồng Tháp
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 6
1 năm Thương lượng Tiền Giang hơn 5 năm qua
Giám Đốc Sản Xuất
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 52
5 năm Thương lượng Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Quản Lý Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Quản Lý Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 44
5 năm Thương lượng Tiền Giang hơn 5 năm qua
Trợ Lý Giám Đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 50
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân viện kế hoạch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhan Vien Ke Toan,Hanh chinh van phong
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 10,0 tr.VND Tiền Giang hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Chế Tạo
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Bình Dương
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Nông nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Hoá - nhân viên kinh doanh - nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Bến Tre
Đồng Nai
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
IT Staff
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Secretary, assistant, receptionist
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
en 7.2 Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự, Thư Ký, Nhân viên ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
en Chuyên Viên Hành Chánh- Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Trưởng/phó phòng nhân sự, chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Tiền Giang hơn 5 năm qua
en Nhân viên IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh doanh , Thủ Kho , Phòng Kế hoạch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm trên 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
QUẢN LÝ DỰ ÁN/GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân viên Marketing.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Kế Toán, Hành Chính Văn Phòng, Thu Ngân, Trợ Lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng , kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 48
14 năm Thương lượng Tiền Giang hơn 5 năm qua
Kế Toán/ Kiểm Toán/ Tài Chính/ Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
3.1 Quản lý sản xuất, kỹ sư cơ khí chế tạo máy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 51
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Tiền Giang hơn 5 năm qua
Kế toán- Nhân Sự- Văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Hướng dẫn viên du lịch,chăm sóc khách hàng,tuyển dụng nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Tp giao dịch/ Tp kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
NHân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhan vien van phong
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh, nhân viên hành chánh văn phòng, nhân viên thu mua
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
7 năm trên 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10