Trợ Lý Ban Giám Đốc

Công ty TNHH MEGAHOME

Thông tin tuyển dụng

 1. Nơi làm việc: Hồ Chí Minh , Hồ Chí Minh , Hồ Chí Minh
 2. Ngành nghề: Hành chính / Thư ký
 3. Cấp bậc: Nhân viên
 4. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
 5. Giới tính: Nữ
 6. Mức lương: 10 - 14 tr.VND

 

Mô tả công việc

 1. Kiểm soát tính tuân thủ trong công việc (Quy trình làm việc) và kỷ luật (Nội quy, quy định) của tất cả các phòng ban trong công ty.
 2. Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các Báo cáo. Tổng hợp, đánh giá các phòng ban, đề xuất định hướng và phương án khắc phục các vấn đề
 3. Truyền thông định hướng chiến lược của BOD xuống các bộ phận 1 cách chính xác và ghi nhận các ý kiến từ các cấp nhân viên lên BOD để xem xét, điều chỉnh nếu chưa phù hợp
 4. Tham gia khảo sát, đánh giá, đề xuất phương án trong các mối quan hệ đối nội đối ngoại (nếu có)
 5. Chuẩn bị, tham gia các cuộc họp, ghi biên bản họp, thông dịch cho BOD (nếu được yêu cầu)
 6. Tham gia xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch để theo đuổi mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể, triển khai kế hoạch chi tiết đến từng bộ phận, theo dõi, đánh giá kết quả
 7. Hỗ trợ BOD trong việc kiểm soát thời gian và công việc
 8. Tham gia hỗ trợ các công việc của các phòng ban liên quan khi cần hỗ trợ: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, marketing, kinh doanh
 9. Soạn thảo hợp đồng, văn bản theo yêu cầu và định hướng của BOD
 10. Làm việc với cơ quan nhà nước về các thủ tục hành chính
 11. Các công việc khác theo yêu cầu của BOD

Yêu cầu công việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế hoặc ngành luật

Tiếng Anh: ưu tiên tiếng Anh hoặc Tiếng Hoa giao tiếp  

Tin học: Sử dụng thành thạo word, excel, pp

Kinh nghiệm: 

Ưu tiên kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

YC: Năng động, sáng tạo, ham học hỏi nếu Chưa có KN

Kỹ năng công việc cần có

marketing excel

Thông tin khác

Có tầm nhìn, có kiến thức quản trị tổng hợp: kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự, …