Tìm hồ sơ

Tìm thấy 31,333 hồ sơ ngành nghề Nhân sự x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Trưởng nhóm/Giám sát/Chuyên viên nhân sự Tiền lương
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
1 tháng qua
Human Resource Personnel
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 12,5 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
1 tháng qua
Nhân Viên Pháp Lý/ Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Phú Yên
2 tháng qua
Chief accountant; HR manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm trên 45,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
2 tháng qua
Human Resource Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Chief Accountant, Finance Manager,
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
13 năm 1,500 - 3,000 USD Đồng Nai 2 tháng qua
HR Generalist / Senior Recruitment
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
8 năm 1,000 - 1,200 USD Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Senior Recruitment Consultant; HRBP
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Nhân viên Hành chính Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
8 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tháng qua
HR staff/Administrator/Clerical position
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
10 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Trưởng Phòng Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Work in Hospitality, IT, Banking or Pharmaceutical
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
3 năm 8,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Nhân viên Hành Chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 10 tháng qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
11 tháng qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 11 tháng qua
HRM
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
11 tháng qua
Kế toán viên, nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
7 năm 11,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
Nhân viên Nhân sự Tiền lương
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Đồng Nai 11 tháng qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
9 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
HR Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 2 năm qua
HR Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
HR Admin
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Chuyên viên Nhân sự, Chuyên viên Đào tạo & Phát triển
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Intern
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 22
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 2 năm qua
Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
17 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
4.0 Giám Đốc Nhân Sự/Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Giám sát / Trưởng nhóm
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân Viên Hành Chính, Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Human Resources
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 14,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Office manager/HR Department/Operation
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm 800 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
7.1 Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
12 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
HR officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
12 năm trên 1,000 USD Bình Dương hơn 3 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
14 năm trên 1,000 USD An Giang
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Payroll
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
QA/QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm trên 300 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên tài chính kế hoạch dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
13 năm trên 12,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên hành chánh nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bến Tre
hơn 3 năm qua
Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
15 năm trên 9,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
C&B Officer
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10