Tìm hồ sơ

Tìm thấy 199,744 hồ sơ tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kiểm soát tuân thủ, Kiểm soát nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
11 giờ qua
Chuyên viên điều tra cao cấp
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hôm nay
Nhân viên Marketing, Event Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh Hôm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 ngày qua
Nhân viên Văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 ngày qua
Giám Đốc Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 40
17 năm 30,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 ngày qua
en 8.1 Finance manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Quản Lý Kinh Doanh / Quản Lý Điều hành / Trưởng Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Nhân viên kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Nhân Viên hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Kiến trúc sư
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Trưởng/Phó phòng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
12 năm 2,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh 2 tuần qua
QA staff, QC staff, management trainee, Process Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tuần qua
Thực tập sinh IT
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Nhân viên kế toán tổng hợp
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Hiệu trưởng trường mầm non - Cố vấn chuyên môn
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 37
16 năm 30,0 - 40,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Kế toán tổng hợp
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM/NGHIỆP VỤ VỀ BẢO HIỂM
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Giám đốc/Trưởng ban Quản lý dự án
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 37
13 năm 40,0 - 60,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Nhân viên IT quản trị mạng. phần cứng, phần mềm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Nhân viên Graphic - Designer -website
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Footwear
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Thực Tập Sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 3 tuần qua
Nhân viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tuần qua
Plant Director
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 38
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tuần qua
IT
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
4 tuần qua
Production Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tuần qua
Quản lý/Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
7 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tuần qua
Brand Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
1 tháng qua
Head of Sale
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 40
21 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên bán hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Plant Manager
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 66
42 năm 2,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
1 tháng qua
Customer Service Executive
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
6 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
kiểm toán nội bộ/ phân tích tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Interior staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kỹ Thuật Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên hành chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
Khánh Hòa
1 tháng qua
Lập Trình Viên
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Phó Tổng Giám Đốc
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Marketing Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
2 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
bảo trì, lắp ráp, vận hành máy
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế toán tổng hợp
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Kế toán, Trợ lý, Thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
127 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Sales Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm 1,000 - 1,200 USD Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
9 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10