Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,117 hồ sơ tại Lâm Đồng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Lâm Đồng 6 tháng qua
Sales team leader
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm Thương lượng Lâm Đồng hơn 2 năm qua
4.5 Giám đốc kinh doanh/ Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
12 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Trợ lý - Biên phiên dịch - Đối ngoại
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
127 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm 14,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
3.5 IT Delivery/Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
23 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
12 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm- chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh; Trợ lý kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Lâm Đồng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán - Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Phát Triển Thị Trường, Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Phú Yên
hơn 5 năm qua
Quản Lý Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 6
5 năm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
Site Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 4
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
4 năm Thương lượng Dak Lak
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
3.6 Kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên phòng nuôi cấy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Sóc Trăng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Pháp Chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
18 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Staff or supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
3.7 Thư ký - Trợ lý, Chuyên viên chăm sóc khách hàng, Chuyên về lĩnh vực thời trang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân viên QA, QC, KCS, Nhân viên phòng thí nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Đà Nẵng
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Quan ly chat luong, bo phan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
Hành chính văn phòng, kế toán, trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Quản lý bán hàng khu vực tỉnh (ASM)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
en Hành chính văn phòng, Marketing, Dự án, Event, Dịch vụ khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
en HR Executive/ Recruitment Consultant/ C&B Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân viên phòng nuôi cấy mô, phòng kiểm nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân viên phân tích, QA/QC, KCS,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
Long An
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật điện
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Đà Nẵng
Khánh Hòa
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Hành chính văn phòng, Biên-Phiên dịch, Lễ tân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Giám sát, trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Chuyên viên tư vấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
3.6 Nhân viên kinh doanh kv Lâm Đồng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
Chuyên trách Đoàn, tổ chức sự kiện,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
SALES ADMIN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 9,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
TRƯỞNG NHÓM HỖ TRỢ VÀ TĂNG DOANH SỐ CHO NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Ứng viên giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
en Nhân sự, Trợ lý, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
Có thể làm việc tại các vị trí: Hành chính - Nhân sự, Chăm sóc khách hàng, Quản lý nhóm tư vấn - cộng tác viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
Sale, Marketing, Market Research, Competitive Analytics
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân viên IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Hành Chính Văn Phòng, Trợ Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
3.3 Giám sát bán hàng kênh MT, GT hoặc hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Lâm Đồng hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10