Tìm hồ sơ

Tìm thấy 55,653 hồ sơ tại Bình Dương x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kiểm soát tuân thủ, Kiểm soát nội bộ
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
11 giờ qua
QA staff, QC staff, management trainee, Process Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tuần qua
Plant Director
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 38
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tuần qua
Production Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tuần qua
Quản lý/Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
7 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tuần qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
3 năm Thương lượng Bình Dương 2 tháng qua
Mechanical; Technical; Project; Factory; Manufacture
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
2 tháng qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
6 năm 15,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
2 tháng qua
Quản lý sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Nhân Viên Y tế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Bình Dương 2 tháng qua
Nhân viên nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương 3 tháng qua
IE / LEAN
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Trưởng nhóm/Giám sát/Chuyên viên nhân sự Tiền lương
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Project Manager / Construction Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
en 4.2 Sales engineer, Technical sales, Sales assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
3 tháng qua
3.5 Finance & Accounting
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
10 năm 1,000 - 4,000 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tháng qua
Technical Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
3 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
9 năm Thương lượng Bình Dương 3 tháng qua
Human Resource Personnel
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 12,5 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tháng qua
Electrical
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
15 năm 1,400 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
Khác
3 tháng qua
Leader/Supervisor/Assistant/Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Import Export/ Logistics/ Warehouse Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tháng qua
Nhân Viên Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
3 tháng qua
Construction Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 52
27 năm 35,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng- Phát Triển Mẫu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
4 năm Thương lượng Bình Dương 4 tháng qua
NHÂN VIÊN QA, ISO, KIỂM NGHIỆM VIÊN VI SINH
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
en Logistics Coordiantor/ Logistics Warehouse staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
Senior Recruitment Consultant; HRBP
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
4 tháng qua
Nhân viên thiết kế rập
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
4 tháng qua
NHÂN VIÊN QA/QC/R&D
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
5 tháng qua
Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
19 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
5 tháng qua
Lab Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
10 năm Thương lượng Bình Dương 5 tháng qua
Kế Toán Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
16 năm 16,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
5 tháng qua
en PRODUCTION MANAGER
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
6 năm 1,500 - 3,000 USD Bình Dương 5 tháng qua
Program Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
6 tháng qua
R&D position
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
6 tháng qua
PURCHASING STAFF
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nước Ngoài
6 tháng qua
Điện - điện tử, điện lạnh, bảo trì kỹ thuật, kế toán, hành chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Bình Dương 6 tháng qua
Project Manager / Factory manager / Product Development
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
26 năm 3,000 - 5,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
8 tháng qua
Giám đốc
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: -47
20 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
9 tháng qua
manager / director
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
10 tháng qua
Nhan vien_chuyen vien
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Bình Dương
Bình Phước
10 tháng qua
Tố trưởng - Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
11 tháng qua
Finance and Accounting Manager / Chief Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
11 tháng qua
Nhân viên R&D, nhân viên QA/QC/KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
GIÁM SÁT KINH DOANH/THU MUA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 2 năm qua
HRM
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Nhân viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
3 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Bình Dương hơn 2 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10