Tìm hồ sơ

Tìm thấy 35,183 hồ sơ nhan vien kinh doanh x tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Kinh Doanh - Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh / Sale
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh , Sale
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
5 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh - Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 450 - 650 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Nhân viên Kinh Doanh ( Sales Executive)
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh - Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
3 năm 800 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Nhân viên kinh doanh - Sales executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh / Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Excutive / Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 500 - 700 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 7 năm qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH - SALES EXECUTIVE
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân viên kinh doanh- Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân viên kinh doanh - Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 7 năm qua
Sales Executive - Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
en Nhân viên kinh doanh ( Sale Executive )
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
4.7 Nhân viên kinh doanh/ Sale Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm 400 - 600 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Sale Executive - Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh ( Sale Executive)
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh/ Sale Excutive
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 7 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh / Nhân Viên Sale
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Nhân viên kinh doanh, Sales Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 7 năm qua
Nhân viên kinh doanh - Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
en Sale engineer - Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh / Sales Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh / Sales Staff
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 7 năm qua
en Nhân viên kinh doanh - sale staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh- Telesales
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Sales/ Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales/ Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 7 năm qua
nhân viên kinh doanh quốc tế
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhân viên kinh doanh quốc tế
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Nhân viên kinh doanh quốc tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhan vien kinh doanh thiet bi y te
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh kênh y tế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 7 năm qua
Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Kinh doanh quốc tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh - Thiết Bị Y Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
en Nhân viên kinh doanh quốc tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Bình Thuận
Hồ Chí Minh
hơn 7 năm qua
en Nhân viên kinh doanh quốc tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 7 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 7 năm qua
Nhân Viên kinh doanh quốc tế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 7 năm qua
en 3.2 Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 6,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 7 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Supervisor, Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
5 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.4 Nhân viên kinh doanh / Project Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm 6,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Representative / Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh - Senior Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10