Tìm hồ sơ

Tìm thấy 29,082 hồ sơ ngành nghề Dịch vụ khách hàng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
KẾ TOÁN THUẾ/KẾ TOÁN TỔNG HỢP
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Customer Service Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 2 tuần qua
Nhân viên hành chính/trợ lý/lễ tân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
5 năm 5,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Customer Service Supervisor/ manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 24
5 năm 5,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh 2 tháng qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Đồng Nai 2 tháng qua
PURCHASING STAFF
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nước Ngoài
4 tháng qua
Quản Lý Cửa Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 25
5 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh 4 tháng qua
Merchandiser , Assistant , Sourcing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm 700 - 1,000 USD Hồ Chí Minh 5 tháng qua
Nhân viên văn phòng / Chăm sóc Khách hàng/ Nhân viên nhập dữ liệu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 8 tháng qua
Sales Admin Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
GIÁM SÁT KINH DOANH/THU MUA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
11 tháng qua
Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
6 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội hơn 2 năm qua
Director
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 39
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên quan hệ khách vàng
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Tìm Việc Làm Ôn Định
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 52
3 năm under 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Planning Specialist/Planning
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Bình Định
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
media manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân Viên Hành Chính, Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
4.8 Hospitality Management
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 38
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
3.2 Business Develop Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm 30,0 - 50,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm trên 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
3.5 Trưởng nhóm/trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm trên 6,5 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Giám đốc chi nhánh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 32
4 năm trên 500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 6,000,000 USD Cần Thơ hơn 3 năm qua
Chuyên viên tư vấn và thu hồi nợ ngân hàng / tổ chức tín dụng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên CSKH - Call Center
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 6,5 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bến Tre
hơn 3 năm qua
Nhân viên Văn thư - Lưu trữ - Hành chính văn phòn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm trên 1,250 USD Hà Nội
Hà Tây
hơn 3 năm qua
Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
12 năm trên 600 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Trưởng bộ phận
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sale Admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 6,000,000 - 8,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Warehouse Manager, Warehouse Supervisor
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 3 năm qua
Senior Manager and above
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 35
10 năm trên 4,200 USD Nước Ngoài hơn 4 năm qua
Kế toán thanh toán và tài sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 7,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 4 năm qua
RECEPTIONIST-CASHIER-SALESMAN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Cần Thơ hơn 4 năm qua
Nhân viên, Trưởng nhóm,
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Cà Mau
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Sales executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
10 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Operation Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
GIÁM SÁT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
14 năm trên 10,0 tr.VND Khánh Hòa hơn 4 năm qua
laboratory technician, biotechnology staff, sale staff, R&D staff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN KINH DOANH
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND An Giang hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh - Hành Chính Văn Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10