Tìm hồ sơ

Tìm thấy 15,907 hồ sơ ngành nghề Xuất nhập khẩu x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng phòng XNK
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
11 năm Thương lượng Hà Nội 1 tháng qua
Leader/Supervisor/Assistant/Manager
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
en Logistics Coordiantor/ Logistics Warehouse staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
Kế Toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Trưởng Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 2 năm qua
Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Intern
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 22
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
SUPPLY CHAIN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 3 năm qua
Purchasing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm trên 6,000,000 USD Hải Phòng hơn 3 năm qua
Nhân viên mua hàng nước ngoài
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
7 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sale Admin
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 6,000,000 - 8,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán, nhân sự, xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 3 năm qua
SUPERVISOR
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
8 năm 10,0 - 17,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thủ kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Mua Sắm Đấu thầu hoặc Xuất Nhập Khẩu - Phòng kinh doanh Dự Án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Mẫu Nhân Viên Chuyên Nghiệp Và Sẵn Sàng Học Hỏi - Tìm Việc Kinh Doanh/Marketing/Tài Chính - Kế Toán/Hành Chính Nhân Sự - Mong Muốn Tìm Môi Trường Năng Động Sau Một Số Năm Làm Việc Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing senior position
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Import - Export Satff
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 4 năm qua
Supply chain: purchasing (procurement/merchandising), import-export, warehouse, logistics
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.2 Logistics, Customer service, Purchasing, Supply chain
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
20 năm trên 1,100 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing/ Buyer/ Supply chain Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm trên 15,000,000 USD Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Team leader Import- Export / Purcharsing
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm 600 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Logistics Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
10 năm 9,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên mua hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Trợ lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm under 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thu mua- XNK, sales admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm 600 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
chuyên viên xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Staff
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 4 năm qua
Nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 25
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
International Business Consultant, Admin, HR, Director Assistant
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
nhân viên giao nhận hiện trường xuất nhập khẩu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chứng Từ XNK / Customer Services / Nhân Viên Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.2 Xuất Nhập Khẩu, giao nhận XNK
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
7 năm trên 450 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Purchasing Manager/ International Finance Department
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh - Mua bán, Nhân viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu- Nhân viên thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Ứng tuyển vị trí XNK
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN KHO VẬN, LOGISTICS
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 6,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu, Chuỗi cung ứng, Bảo hiểm.
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Xuất nhập khẩu/ làm dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
5 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xuất nhập khẩu, nhân viên bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
1 năm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Thực Tập Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Mua Hàng Kiêm Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10