Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,750 hồ sơ ngành nghề Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
QA/ QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
1 tháng qua
en 4.2 Sales engineer, Technical sales, Sales assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
1 tháng qua
Quality Control
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bến Tre 2 tháng qua
NHÂN VIÊN QA, ISO, KIỂM NGHIỆM VIÊN VI SINH
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
2 tháng qua
NHÂN VIÊN QA/QC/R&D
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
3 tháng qua
Quản lý/Giám sát sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
5 năm 30,0 - 35,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
4 tháng qua
- Nhân viên QA, QC, KCS, R & D, sản xuất, quản lý chất lượng....
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Bến Tre
Long An
Tiền Giang
4 tháng qua
manager / director
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
19 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
8 tháng qua
Purchasing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
3 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh 9 tháng qua
Nhân viên R&D, nhân viên QA/QC/KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
10 tháng qua
Nhân viên KCS, QA,QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh 11 tháng qua
R&D, QA, QC, KCS, phân tích thực phẩm, Chuyên viên dinh dưỡng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên QC
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Nai hơn 2 năm qua
thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Cộng Tác Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Thực tập sinh
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 21
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
R&D Director
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 40
15 năm Thương lượng Bình Dương hơn 2 năm qua
QA/QC, R&D, tư vấn
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 2 năm qua
nhân viên kiểm tra chất lượng/ giám sát dây chuyền sản xuất
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
3.5 Trưởng Phòng Kế Hoạch
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm 20,0 - 22,0 tr.VND Bình Dương hơn 3 năm qua
Finance Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Long An
hơn 3 năm qua
Food Industrial Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm 12,0 - 16,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Quản lý chất lượng; nhân viên;
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 3 năm qua
chuyên viên R&D
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Dak Lak
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
5.0 Nhân viên QC, QA, chuyên viên Kiểm soát chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
nhân viên Quản lí chất lượng hoặc nhân viên R&D
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm 14,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
Nhân viên R&D / QA
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
Nhân viên QA, QC, KCS
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm /Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Nhân viên Quản lý chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên QA& QC, Nhân viên Phòng thí nghiệm, Chuyênviêndinhdưỡng,
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên QA/QC/Quản lý đơn hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên ngành thực phẩm
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 4 năm qua
Trợ lý kinh doanh - Sale Admin - Hành chính Văn Phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhân viên phòng đảm bảo chất lượng/ kcs/ qa
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế hoạch, QA, Thực phẩm, kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
QA/QC/ISO/R&D Specialist
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
1 năm 500 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên liệu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 5 năm qua
Nhân viên QC/ Thống kê
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
TECHNICAL ENGINEER; CHEMICAL ENGINEER; R&D; QA, QC, APPLICATION ENGINEER, SALE ENGINEER...
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý sản xuất : ERP, thống kê - phân tích dử liệu
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10